Database status


<% fp_sQry="SELECT * FROM ""Opgaver Forespørgsel""" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="Database1" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_iDisplayCols=3 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>

Opgavebeskrivelse

Startdato

Slutdato

Der er ikke blevet returneret nogen poster.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Opgavebeskrivelse")%>

<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Startdato")%>

<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Slutdato")%>